:: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko w sieciach komórkowych ::
:: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko w sieciach komórkowych ::
Ewolucja telefonii komórkowej w Polsce i na świecie
Rezerwacje częstotliwości na potrzeby telefonii mobilnej w Polsce

Szybko rosnąca liczba użytkowników telefonii mobilnej w Polsce i na całym świecie oraz m.in. zapotrzebowanie na coraz to nowsze usługi, zwłaszcza te związane z szybką transmisją multimedialnych treści, spowodowały rozpoczęcie prac nad niezbędnymi modyfikacjami istniejących już standardów i nowymi, które wymagają przekazania operatorom telekomunikacyjnym kolejnych pasm częstotliwości. W wyniku przetargów czy też opłat za licencję początkowo przyznawane były one początkowo dotychczasowym operatorom, w ostatnich latach konkursy wyłoniły jednak także nowych operatorów, co wprowadziło skuteczną konkurencję, niższe ceny dla użytkowników końcowych oraz różnorodność usług na rynkach telefonii komórkowej nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

W Polsce pierwsze koncesje na używanie częstotliwości w ramach systemu GSM 900 przyznane zostały w roku 1996 dwóm operatorom – 2 rezerwacje po 45 kanałów, zaś pozostałe kanały tego systemu po roku 1999 z pasmami częstotliwości otwieranymi sukcesywnie po wcześniejszym uwolnieniu ich przez użytkowników wojskowych. W latach 1997-2000 w drodze przetargów przyznano operatorom komórkowym także po trzy zestawy 34 kanałów dla pracy w systemie GSM 1800. Wtedy także pojawił się nowy, trzeci już operator telefonii komórkowej w Polsce [Źródło].

Pierwsze pasma częstotliwości dla systemu UMTS Ministerstwo Łączności sprzedało istniejącym już operatorom telefonii komórkowej w ramach licencji w 2000 roku. Każda ze spółek otrzymała po 3 kanały przeznaczone dla trybu FDD i 1 kanał przeznaczony dla trybu TDD. W wyniku kolejnego przetargu Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty na pozostałe częstotliwości w standardzie UMTS na przełomie roku 2004 i 2005 wyłoniono nowego operatora telefonii komórkowej, któremu przyznano jedną rezerwację obejmującą także 3 kanały dla trybu FDD i 1 kanał przeznaczony dla trybu TDD [Źródło].

W roku 2007 w wyniku przeprowadzonego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej przetargu wyłoniono dwie, kolejne, nowe spółki telefonii mobilnej. Zwycięzcom przyznano dwie rezerwacje po 49 dupleksowych kanałów dla systemu GSM 1800 [Źródło]. W wyniku ostatniego przetargu, w roku 2008 przekazano dwie rezerwacje po 25 dupleksowych kanałów, czyli pełną pulę standardu E-GSM [Źródło].

W tabelach 1.3 i 1.4 przedstawiono aktualny wykaz przyznanych częstotliwości operatorom telefonii komórkowej w Polsce. Dane zostały zebrane na podstawie informacji w wynikach przeprowadzonych przetargów i konkursów. Numeracja kanałów dla systemu GSM powstała na podstawie ostatniej specyfikacji standardu GSM/EDGE TS 100 910 V8.20.0 (2005-11) – numeracja ETSI, TS 05.05 V8.20.0 – numeracja 3GPP [Źródło].

W przyszłości operatorzy telefonii komórkowej w Polsce będą mogli wykorzystać posiadane częstotliwości w systemach kolejnej generacji, np. kanały z GSM 900 w UMTS 900, czy też LTE.

Tabela 1.3 - Przyznane częstotliwości operatorom telefonii komórkowej w Polsce w standardzie GSM
Operator Standard Liczba kanałów Przedział częstotliwości Numeracja kanałów w GSM
POLKOMTEL S.A. GSM 900 45 890,1 – 892,9 MHz („w górę”)
935,1 – 937,9 MHz („w dół”)
1-14
897,3 – 903,5 MHz („w górę”)
942,3 – 948,5 MHz („w dół”)
37-67
POLSKA TELEFONIA CYFROWA sp. z o.o. GSM 900 45 892,9 – 897,3 MHz („w górę”)
937,9 – 942,3 MHz („w dół”)
15-36
903,5 – 908,1 MHz („w górę”)
948,5 – 953,1 MHz („w dół”)
68-90
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA
CENTERTEL sp. z o.o.
GSM 900 34 908,1 – 914,9 MHz („w górę”)
953,1 – 959,9 MHz („w dół”)
91-124
P4 Spółka z o.o. E-GSM 25 880,1 – 885,1 MHz („w górę”)
925,1 – 910,1 MHz („w dół”)
975-999
Aero 2 Sp. z o.o. E-GSM 25 885,1 – 890,1 MHz („w górę”)
910,1 – 935,1 MHz („w dół”)
1000-1023 i 0
POLKOMTEL S.A. GSM 1800 48 1757,3 – 1759,9 MHz („w górę”)
1852,3 – 1854,9 MHz („w dół”)
749-760
1777,5 – 1784,9 MHz („w górę”)
1872,5 – 1879,9 MHz („w dół”)
850-885
POLSKA TELEFONIA CYFROWA sp. z o.o. GSM 1800 48 1754,7 – 1757,3 MHz („w górę”)
1849,7 – 1852,3 MHz („w dół”)
736-747
1769,9 – 1777,3 MHz („w górę”)
1864,9 – 1872,3 MHz („w dół”)
812-847
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA
CENTERTEL sp. z o.o.
GSM 1800 48 1760,1 – 1769,9 MHz („w górę”)
1855,1 – 1864,9 MHz („w dół”)
763-810
CENTERNET S.A. GSM 1800 49 1710,1 – 1719,9 MHz („w górę”)
1805,1 – 1814,9 MHz („w dół”)
512-560
Mobyland Sp. z o.o. (Tolpis) GSM 1800 49 1720,1 – 1729,9 MHz („w górę”)
1815,1 – 1824,9 MHz („w dół”)
562-610
Tabela 1.4 - Przyznane czestotliwosci operatorom telefonii komórkowej w Polsce w standardzie UMTS
Operator Liczba kanałów Przedział częstotliwości
POLKOMTEL S.A. 3 - FDD (dupleksowe)
1 - TDD
FDD: 1950,1-1964,9 MHz („w górę”), 2140,1-2154,9 MHz („w dół”)
TDD: 1905,1-1910,1 MHz
POLSKA TELEFONIA CYFROWA sp. z o.o. 3 - FDD (dupleksowe)
1 - TDD
FDD: 1935,3-1950,1 MHz („w górę”), 2125,3-2140,1 MHz („w dół”)
TDD: 1910,1-1915,1 MHz
POLSKA TELEFONIA KOMÓRKOWA CENTERTEL sp. z o.o. 3 - FDD (dupleksowe)
1 - TDD
FDD: 1920,5-1935,3 MHz („w górę”), 2110,5-2125,3 MHz („w dół”)
TDD: 1915,1-1920,1 MHz
P4 Spółka z o.o. 3 - FDD (dupleksowe)
1 - TDD
FDD: 1964,9-1979,7 MHz („w górę”), 2154,9-2169,7 MHz („w dół”)
TDD: 1900,1-1905,1 MHz

Sprawdź także pozostałe tematy związane z tym zagadnieniem:

© 2009 Krzysztof Niemczyk