:: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko w sieciach komórkowych ::
Bibliografia
 1. Bendyk Edwin, 1991: Komórkowe szaleństwo, Polityka, http://www.polityka.pl/polityka/index.jsp?place=Lead33&news_cat_id=1514&news_id=218802&layout=18&page=text
 2. Bieńkowski Paweł, Przegląd Telekomunikacyjny, Selektywne pomiary PEM niskich częstotliwości dla celów ochronnych, numer 8-9/2001
 3. Billström Olof, Cederquist Lars, Ewerbring Magnus, Sandegren Gunnar and Uddenfeldt Jan, Fifty years with mobile phones, From novelty to no. 1 consumer product, http://www.ericsson.com/ericsson/corpinfo/publications/review/2006_03/files/3_fifty_years.pdf
 4. Björnsjö Krister, dokumenty UMTS Forum, częstotliwości IMT-2000 http://www.3gpp.org/ftp/tsg_sa/TSG_SA/TSGS_08/Docs/PDF/SP-000257.pdf
 5. Curyło Adam, Bilo Grzegorz, Ślosarczyk Mariusz i Kawecka-Jaszcz Kalina, Wpływ telefonu komórkowego na pracę rozrusznika serca, Folia Cardiol.2002, tom 9, nr 2, 117–122
 6. Curyło Adam, Bilo Grzegorz, Ślosarczyk Mariusz i Kawecka-Jaszcz Kalina, Wpływ telefonu komórkowego na pracę rozrusznika serca, Folia Cardiol.2002, tom 9, nr 2, 117–122
 7. Duckett Jon, PROGRAMMER TO PROGRAMMER, XHMTL I CSS, Dostępne strony internetowe, Wydawnictwo Helion, 2008
 8. Dziennik Ustaw 2003 nr 192 poz. 1883, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031921883&min=1
 9. Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi)
 10. em: talk - Electromagnetics and Microwave Engineering, HFSS Tutorial 1 - Microstrip Patch Antenna, Strona internetowa: http://www.emtalk.com/tut_1.htm
 11. Fotografie stacji bazowych na sztucznych obiektach. Strona internetowa: http://www.robertvoit.com
 12. Garn H. – Health aspects of cellular mobile telephones; 9th International Congress of
  the International Radiation Protection Association, IV 1996
 13. Gryz Krzysztof, Karpowicz Jolanta, Pomiary pól elektromagnetycznych i ocena ekspozycji zawodowej – wymagania PN-T-06580:2002 i zasady stosowane w krajach Unii Europejskiej, Medycyna Pracy 2003; 54 (3)
 14. Halonen Timo, Romero Javier and Melero Juan, GSM, GPRS
  Performance Evolution Towards 3G/UMTS, John Wiley & Sons Ltd, Second Edition - 2003
 15. Hayes D.L., Wang P.J., Reynolds D.W., Estes III M., Griffith J.L., Steffens R.A., Carlo G.L., Findlay G.K., Johnson C.M., Wpływ telefonów komórkowych na działanie rozruszników serca (ang. Interference with cardiac pacemakers by cellular telephones), Medycyna Praktyczna 1998/01
 16. Holma Harri and Toskala Antti, Both of Nokia, Finland, WCDMA FOR UMTS – HSPA EVOLUTION AND LTE, John Wiley & Sons Ltd, Fourth Edition – 2007
 17. Karpowicz Jolanta, Gryz Krzysztof, Telefonia bezprzewodowa w naszym życiu
  Bezpieczeństwo Pracy, nr 6/407 Czerwiec 2005
 18. Karwowski Andrzej, Przegląd Telekomunikacyjny, Czy promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej stanowi zagrożenie, części 1-3, numery 2/2002, 3/2002, 4/2002
 19. Karwowski Andrzej – Narażenia elektromagnetyczne powodowane przez urządzenia
  telefonii komórkowej, Przegląd Telekomunikacyjny, 12/1997
 20. Kathrein – specyfikacja anteny K-742 271, Strona internetowa: http://www.kathrein.de/de/mcs/produkte/download/9363227b.pdf
 21. Klima J., Ščehovič R. - The field strength measurement and SAR experience related to human exposure in 110 MHz to 40 GHz, MEASUREMENT SCIENCE REVIEW, Volume 6, Section 2, No. 4, 2006
 22. Kołakowski Jerzy, Cichocki Jacek, UMTS System Telefonii Komórkowej Trzeciej Generacji, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006
 23. Kubacki Roman, Anteny Mikrofalowe, Technika i Środowisko, Wydawnictwa Komunikacja i Łączności, Warszawa 2008
 24. Kubacki Roman, Sobiech Paweł, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Zależności metrologiczne w elektromagnetycznym polu bliskim anten mikrofalowych, Bezpieczeństwo Pracy 2/2002
 25. Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka, http://www.pse-operator.pl/uploads/pliki/Linie_i_stacje_elektroenergetyczne_w_srodowisku_czlowieka-wydanie_V.pdf, Warszawa 2008, Wydanie 5
 26. Mazur Irena, Wyjaśnienia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko Dz. U. Nr 158, poz. 1105
 27. Ogłoszenie wyników postępowania przetargowego na rezerwację częstotliwości w systemie telefonii ruchomej UMTS ogłoszonego przez Prezesa URTiP w dniu 22 lutego 2005 r., Strona internetowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej: http://www.uke.gov.pl/_gAllery/20/12/2012.pdf
 28. Rezerwacja częstotliwości dla CenterNet i Mobyland, Strona internetowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej: http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?news_cat_id=269&news_id=2623&layout=3&page=text&place=Lead01
 29. Rogers AT&T Wireless GSM / GPRS / EDGE Network Rollout, Canada 2001, http://www.mobilecomms-technology.com/projects/gsm_gprs_canada/gsm_gprs_canada1.html
 30. Rosu Iulian, YO3DAC / VA3IUL, PIFA – Planar Inverted F Antenna, http://www.qsl.net/va3iul/Antenna/PIFA/PIFA_Planar_Inverted_F_Antenna.pdf
 31. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20071581105
 32. Sobiczewska Elżbieta, Szmigielski Stanisław, Oddziaływanie biologiczne i ryzyko zdrowotne pól mikrofalowych o niskich natężeniach, Zakład Ochrony Mikrofalowej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa
 33. Sobiczewska Elżbieta, Szmigielski Stanisław, Stacje bazowe telefonii komórkowej i zdrowie, Zakład Ochrony Mikrofalowej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, Warszawa
 34. Specyfikacja 3GPP Release 99, Summary of all Release 99 Features http://www.3gpp.org/ftp/Information/WORK_PLAN/Description_Releases/Rel99_features_v2004_07_20.zip, 3GPP Release 99
 35. Specyfikacja 3GPP TS 05.05 (ETSI TS 100 910), 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group GSM/EDGE, Radio Access Network; Radio transmission and reception (Release 1999),
  http://www.3gpp.org/ftp/Specs/html-info/0505.htm, V 8.20.0, 2005-11
 36. Standard - European Comitee for Electrotechnical Standardisation (CENELEC) TC 211 WGMBS, Draft of Basic standard for the calculation and measurements of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunicatio systems (110 MHz – 40 GHz)
 37. Szóstka Jarosław, Fale i anteny, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2006 (III wyd.)
 38. Telepolis.pl, Architekci projektują stacje bazowe. Strona internetowa: http://telepolis.pl/news.php?id=15193
 39. Telepolis.pl, Forum portalu – Playorura na dachu. Strona internetowa: http://telepolis.pl/forum/viewtopic.php?t=29999
 40. Wszystko o wpływie fal elektromagnetycznych na nasze zdrowie. Strona internetowa: http://www.polaelektromagnetyczne.pl/limity-na-ekspozycje-pem.html
 41. Wyniki przetargu na dwie rezerwacje 900 MHz, Strona internetowa Urzędu Komunikacji Elektronicznej: http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=269&news_id=3466&layout=3&page=text
 42. Zieliński Andrzej, Problemy regulacyjne a rozwój rynku usług telekomunikacji komórkowej w Polsce, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, http://www.itl.waw.pl/czasopisma/TiTI/2001/2/3.pdf, 2001
 43. Zienkiewicz Ryszard, Telefony komórkowe GSM i DCS, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Warszawa 1999, Wydanie 1
 44. Zienkiewicz Ryszard, Wpływ urządzeń komórkowych na człowieka, Przegląd Telekomunikacyjny 5-6/95
 45. Zmyślony Marek Dr hab. n. med. – Przegląd aktualnych wyników badań i ocen oddziaływania pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi, Łódź, maj 2007 r.
© 2009 Krzysztof Niemczyk