:: Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na ludzi i środowisko w sieciach komórkowych ::
Oddziaływanie pola elektromagnetycznego w telefonii komórkowej na ludzi i środowisko
Zbiór rad związany z bezpiecznym użytkowaniem terminali ruchomych

W ostatnich latach coraz powszechniejsze staje się ograniczanie przez producentów i operatorów mocy urządzeń przenośnych, spowodowane domniemanym negatywnym wpływem terminali ruchomych na zdrowie ich użytkowników. Dopiero za kilka, kilkanaście lat można będzie dowieść ewentualnego negatywnego wpływu efektów nietermicznych pola elektromagnetycznego pochodzącego od urządzeń małej mocy na ich użytkowników. Może zdarzyć się, że telefony komórkowe okażą się szczególnie niebezpieczne ze względu na fakt ich użytkowania w bliskiej odległości od organizmu, szczególnie w pobliżu niektórych, szczególnie słabo ukrwionych narządów głowy, takich jak na przykład gałka oczna. Stosowanie dodatkowych rad i zaleceń dotyczących rozsądnego korzystania z urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne może zminimalizować ryzyko negatywnego ich wpływu na nasze zdrowie.

Poniżej zabrano podstawowe rady, które mogą pozwolić ograniczyć negatywny wpływ telefonów komórkowych na jej użytkowników:

 • Zalecane jest skracanie czasu trwania rozmowy do minimum. Na większe ryzyko, powodowane przez pole elektromagnetyczne, mogą być narażeni użytkownicy prowadząc długie rozmowy niż wiele krótszych o łącznym porównywalnym czasie ich trwania. W przypadku konieczności prowadzenia dużej liczby długich rozmów w miarę możliwości sugerowane jest korzystanie z telefonu stacjonarnego.
 • Wskazane jest zdejmowanie okularów w czasie rozmowy oraz utrzymanie minimalnych odległości terminala ruchomego od głowy. Zalecane jest stosowanie się do zaleceń takich organizacji jak IRPA i ANSI/IEEE (tab. 3.21). W przypadku terminali ruchomych posiadających antenę zewnętrzną, powinna ona być wysunięta jak najbardziej z dala od głowy.
Tabela 3.21 - Wymagania zalecane przez IRPA i ANSI/IEEE, a dotyczące odległość źródła promieniowania (terminala ruchomego) od głowy użytkownika [Źródło]
Organizacja f [MHz] Moc [W] Odległość [cm]
pracownicy inni
IRPA (moc wyjściowa) 900 2 - -
4 1,5 3
8 2,5 5
20 4 8
1800 1 - -
2 1,5 3
8 3,5 7
20 6 12
ANSI/IEEE (moc promieniowania)   Warunki kontrolowane Warunki niekontrolowane 2,5
< 450 1,4 1,4
450 - 1500 7 (450/f) 1,4 (450/f) 2,5
 • Jedną z metod ograniczających wpływ pola elektromagnetycznego na głowę użytkownika jest przekładanie w trakcie prowadzenia rozmowy urządzenia przenośnego z jednej strony głowy na drugą.
 • Zalecane jest używanie urządzeń przenośnych wewnątrz budynków w bliskiej odległości od okien, gdyż wzrost tłumienia powodowany przez ściany pomieszczeń powoduje znaczny wzrost mocy wyjściowej nadajnika terminala ruchomego. Proponowane jest także ograniczanie korzystania z telefonu komórkowego w przypadku niskiego poziomu sygnału, gdyż w takim przypadku urządzenie przenośnez konieczności emituje fale elektromagnetyczne o dużej mocy.
 • W przypadku dużej liczby rozmów telefonicznych wskazane jest przestawienie telefonu GSM w tryb rozmowy HR (ang. Half Rate), zmniejszający emitowane pole elektromagnetycznego o około połowę. Efektem tej zmiany jest niestety pogorszenie się jakości rozmowy.
 • W systemie GSM w trakcie nawiązywania połączenia moc sygnału zbliżona jest do mocy maksymalnej. Dopiero po nawiązaniu połączenia moc dostosowana jest do warunków transmisyjnych w kanale radiowym i w większości przypadków jest zmniejszana wielokrotnie.
 • Zalecany jest wybór telefonu komórkowego o jak najmniejszym wartości SAR. Szczególnie w przypadku osób starszych, chorych i dzieci, najbardziej narażonych na negatywne działania pola elektromagnetycznego. Istnieją modele terminali (telefonów), których wartości SAR wynoszą nawet poniżej 0,1 W/kg. Przykładowe wartości SAR popularnych terminali ruchomych zamieszczono w tabeli 3.21. Zgodnie z aktualnymi przepisami w Europie od roku 2001 wszystkie modele telefonów muszą posiadać w swoich instrukcjach obsługi lub innych publicznie dostępnych materiałach podane wartości współczynnika SAR. Niezależna szwedzka organizacja znana z potwierdzania "przyjazności dla środowisko" urządzeń elektronicznych wprowadziła dodatkową normę TCO'01. Telefony komórkowe z tym oznaczeniem powinny mieć wartość SAR mniejszą lub równą 0,8 W/kg mierzoną dla 10g kostki tkanki mózgowej zgodnie z normą EN 50.361.
Tabela 3.21 - Przykładowe wartości SAR popularnych telefonów

Motorola RAZR V3x

0,14 W/kg

Nokia N95

0,38 W/kg

Samsung C300

0,476 W/kg

Nokia 9500

0,52 W/kg

Siemens A52

0,56 W/kg

Samsung Omnia

0,67 W/kg

Samsung X480

0,679 W/kg

HTC HD

0,722 W/kg

Nokia 1600

0,82 W/kg

Nokia 6070

0,84 W/kg

Nokia 5070

0,84 W/kg

Nokia N85

0,85 W/kg

iPhone 3G

0,88 W/kg

Nokia 3310

0,96 W/kg

Nokia 2760

0,97 W/kg

Sony Ericsson K750i

0,99 W/kg

Nokia 6110 Navigator

1,16 W/kg

Nokia E71

1,33 W/kg

Nokia E51

1,40 W/kg

 • Urządzenia przenośne nie powinny być noszone blisko ciała – w kieszeni spodni, czy przyczepiane na pasku, gdyż emitowane pole elektromagnetyczne może spowodować ewentualne problemy z pracą niektórych organów wewnętrznych.
 • Z telefonów komórkowych nie powinny korzystać osoby z rozrusznikami serca, które w przypadku pól impulsowych o dużej mocy i odległości mniejszej niż 20 cm od rozrusznika mogą stymulować wadliwą pracę serca (zobacz więcej) (zobacz więcej).
 • Mimo braku dowodów negatywnego wpływu terminali ruchomych, zakazane jest używanie ich na stacjach benzynowych w bliskiej odległości od substancji łatwopalnych oraz w samolotach.
 • W Polsce i wielu innych krajów świata zabronione jest bezpośrednie korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie prowadzenia pojazdów. Zaleca się używania zestawów głośnomówiących lub słuchawkowych, które powodują zmniejszenie mocy nadajnika, jak również oddalenie źródła promieniowania od głowy.
 • Odradza się stosowanie dodatkowych ekranów zakładanych wewnątrz telefonów komórkowych pod baterią, oferowanych jako elementy ograniczające wpływ pola elektromagnetycznego lub poprawiające poziom mocy odbieranego sygnału. W rzeczywistości nie przynoszą one żadnych korzyści w zakresie redukcji emitowanego pola elektromagnetycznego, a wręcz przeciwnie, mogą powodować wzrost mocy sygnałów emitowanych przez nadajnik.
 • W przypadku używania radiotelefonów przewoźnych – terminali ruchomych klasy 2 i 3 zamontowanych wewnątrz pojazdów – użytkownik powinien znajdować się wewnątrz samochodu w trakcie prowadzenia rozmowy. Wskazany jest także montaż anteny na środku dachu pojazdu oraz w miarę możliwości ustawienie mocy nadajnika na minimum [Źródło].
© 2009 Krzysztof Niemczyk